Zarząd

Prezes
dr Michał Bernardelli

Wykładowca w Instytucie Ekonometrii.
Wieloletni zasłużony członek sekcji lekkoatletycznej,
od grudnia 2015 także kierownik CWFiS
michal.bernadelli@azssgh.pl; zarzad@azssgh.pl

Członkowie zarządu


Magdalena Bryk
Kierownik sekcji futsalu kobiet i trójboju siłowego.
Członek sekcji lekkoatletycznej i ergometru wioślarskiego.
W Zarządzie odpowiedzialna za promocję oraz komunikację wewnątrz klubu.
magdalena.bryk@azssgh.pl


Marek Rusak
Członek sekcji  piłki ręcznej mężczyzn.
W Zarządzie odpowiedzialny za promocję oraz sprawy bieżące.
marek.rusak@azssgh.pl

MIchał R
Michał Rutkowski
Kierownik sekcji piłki nożnej mężczyzn.
W Zarządzie odpowiedzialny za zgłaszanie zawodników na zawody (w tym zgłoszenia ostateczne).
michal.rutkowski@azssgh.pl


Michał Zawadzki
Kierownik i założyciel sekcji ergometru wioślarskiego i wioślarstwa.
W Zarządzie odpowiedzialny za kontakt z AZS Środowisko oraz władzami uczelni.
michal.zawadzki@azssgh.pl