Legitymacja

W celu wyrobienia/przedłużenia legitymacji AZS należy:

  1. wejść na stronę http://azs.waw.pl/legitymacja/ ,
  2. wybrać opcję wyrobienia lub przedłużenia legitymacji AZS,
  3. wybrać legitymację ISIC AZS !!!
  4. uzupełnić formularz (istnieje możliwość wyrobienia legitymacji w pakiecie STANDARD (z sumą ubezpieczenia – 6500zł), KOMFORT (25000zł) lub SPORT (75000zł). W celu reprezentowania AZS SGH na zawodach uczelnianych wystarczy pakiet STANDARD). Przed wydrukowaniem należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić poprawność danych, w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę uczelni, rok studiów, numer legitymacji !!! )

WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ, JEDNO PODPISANE ZDJĘCIE I SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ (wysokość składki członkowskiej w tabeli poniżej) należy zanieść do kierownika lub trenera sekcji.

Składki członkowskie Do końca 2017 r. W 2018 r.
Standard 80 zł 100 zł
Komfort 120 zł 150 zł
Sport 450 zł 450 zł

Uwaga!

Legitymacja jest niezbędna do udziału w treningach sekcji.

Procedury wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej (e-Madzia)

Wyrobienie certyfikatu jest możliwe dopiero po otrzymaniu legitymacji ISIC na bieżący rok akademicki !!!

W celu wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej (e-Madzia) należy:

  1. wejść na stronę http://azs.waw.pl/legitymacja/ i wybrać „Certyfikat Zawodnika”,
  2. uzupełnić formularz (numer legitymacji AZS ISIC znajduje się w prawym dolnym rogu legitymacji. W pozycji „wydział” należy wpisać kierunek studiów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „rok studiów” – mamy 1; 2; 3 rok studiów licencjackich i 1; 2 rok studiów magisterskich (nie ma 5 roku studiów magisterskich) !!! Na naszej uczelni nie ma wydziałów dlatego w tym miejscu wpisujemy „nie dotyczy” albo po prostu „-”.
  3. dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane,
  4. NIE IGNOROWAĆ napisu: „Aby wyrobić Certyfikat Przynależności Akademickiej należy mieć podłączoną i prawidłowo skonfigurowaną drukarkę albo generator plików pdf. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości późniejszego wydruku certyfikatu. Będzie to możliwe jedynie w swoim klubie uczelnianym/sportowym”. Zaleca się zapisanie wygenerowanego certyfikatu w PDF,
  5. wydrukować certyfikat w 2 egzemplarzach (jeden potrzebny do startu w AMWiM, drugi niezbędny do startu w AMP). W przypadku reprezentowania więcej niż jednej sekcji należy wydrukować dodatkową kopię certyfikatu,
  6. WYDRUKOWANY, PODPISANY  i PODBITY W DZIEKANACIE certyfikat należy oddać kierownikowi sekcji lub trenerowi.

Certyfikat jest niezbędny do udziału w zawodach akademickich.

W przypadku popełnienia błędu należy napisać na adres emadzia.azssgh@gmail.com