Legitymacja

W celu wyrobienia/przedłużenia legitymacji AZS należy:

 1. wejść na stronę http://azs.waw.pl/legitymacja/
 2. wybrać opcję wyrobienia lub przedłużenia legitymacji AZS
 3. wybrać legitymację ISIC AZS !!!
 4. uzupełnić formularz (istnieje możliwość wyrobienia legitymacji w pakiecie STANDARD (z sumą ubezpieczenia – 6500zł), KOMFORT (25000zł) lub SPORT (75000zł). W celu reprezentowania AZS SGH na zawodach uczelnianych wystarczy pakiet STANDARD). Przed wydrukowaniem należy jeszcze raz dokładnie sprawdzić
  poprawność danych, w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę uczelni,
  rok studiów, numer legitymacji !!! )
 5. WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ, JEDNO PODPISANE
  ZDJĘCIE I SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ (wysokość składki członkowskiej w tabeli poniżej) należy zanieść do kierownika lub trenera sekcji tudzież udać się bezpośrednio do biura AZS Warszawa mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 5 w Warszawie (Wyrabianie i przedłużanie legitymacji członkowskich AZS jest możliwe codziennie w godzinach pracy biura).
Wybrany rodzaj ubezpieczenia Kwota składki czlonkowskiej*
Standard 100 zł
Komfort 150 zł
Sport 700 zł

*W przypadku wyrabiania legitymacji indywidualnie w biurze AZS Warszawa (nie
grupowo w imieniu całej sekcji) do kwoty składki należy doliczyć 5 zł za obsługę!

 

Uwaga!

Legitymacja jest niezbędna do udziału w treningach sekcji.

Procedury wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej (e-Madzia)

Wyrobienie certyfikatu jest możliwe dopiero po otrzymaniu legitymacji ISIC na bieżący rok akademicki !!!

W celu wyrobienia certyfikatu przynależności akademickiej (e-Madzia) należy:

 1. Wejść na stronę http://azs.waw.pl/amw/ i wybrać „Wypełnij Certyfikat Przynależności akademickiej” (na dole strony).
 2. uzupełnić formularz (numer legitymacji AZS ISIC znajduje się w prawym dolnym rogu legitymacji. W pozycji „wydział” należy wpisać kierunek studiów. Na naszej uczelni nie ma wydziałów dlatego w tym miejscu pisujemy „nie dotyczy” albo po prostu „-” (nie można zostawić pustego miejsca, bo system nas dalej nie przepuści).
  Należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „rok studiów” – mamy 1; 2; 3 rok studiów licencjackich i 1; 2 rok studiów magisterskich (nie ma 5 roku studiów magisterskich) !!!
 3. dokładnie sprawdzić wszystkie wpisane dane (SPRAWDZIĆ ZWŁASZCZA PODANY ADRES E-MAIL)!
 4. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link do aktywacji Certyfikatu Przynależności Akademickiej. Należy wejść w podany link, a następnie pojawi się następujący komunikat:
 5. W kolejnym mailu powinno znaleźć się hasło do certyfikatu. Po wpisaniu hasła certyfikat wygeneruje się automatycznie w formacie pdf. i zostanie zapisany we wskazanym miejscu na komputerze.
 6. Wydrukować certyfikat w 2 egzemplarzach (jeden jest potrzebny do startu w AMWiM, drugi niezbędny do startu w AMP). W przypadku reprezentowania więcej niż jednej sekcji należy wydrukować dodatkową kopię certyfikatu,
 7. WYDRUKOWANY, PODPISANY i PODBITY W DZIEKANACIE certyfikat należy oddać kierownikowi sekcji lub trenerowi.

Certyfikat jest niezbędny do udziału w zawodach akademickich. W przypadku popełnienia błędu należy napisać na adres emadzia.azssgh@gmail.com